Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Všeobecné podmínky Superveteran.cz

Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

Při registraci a vkládání obsahu na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že správce nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Správce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší pravidla.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového, nebo softwarového vybavení.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru.

Zdroj těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Nejedná se o spam ze strany správce.

Nedílnou součástí Provozních podmínek jsou i specifická pravidla pro pravidla inzerce

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou nás uživatelé kontaktovat prostrednictvím emailu.